top of page
  • Riki Pahlić

ESG pit stop #7

Updated: Nov 21, 2023

Zbivanja u #ESG svijetu nemaju ljetnu pauzu. Kraj srpnja donio nam je dugo iščekivane EU standarde za izvještavanje o održivosti, polovica globalne radne snage razmišlja o promjeni posla, a u pripremi je i novi globalni standard za provjeru objava o održivosti.

novosti u esg svijetu


Europska komisija usvojila Europske standarde za izvještavanje o održivosti (ESRS)

Europska komisija je 31. srpnja usvojila delegirane akte kojima se uređuju Europski standardi za izvještavanje o održivosti (ESRS) koji će biti obvezni za sve obveznike Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD). Primjena ovih standarda će kompanijama omogućiti učinkovitije upravljanje utjecajima i komunikaciju o održivosti, a ključnim dionicima poput ulagača, potrošača, civilnog društva i dr. olakšati praćenje i procjenu napretka kompanija.


Komisija je na temelju tehničkih preporuka Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) zadržala strukturu 12 standarda koji će od kompanija zahtijevati objavu informacija o ključnim rizicima i prilikama održivosti te njihovim utjecajima na ljude i okoliš duž lanca vrijednosti. Usvojeni standardi uključuju brojne izmjene u odnosu na nacrt standarda koje je dostavio EFRAG, a odnose se na postupno uvođenje određenih zahtjeva za izvješćivanje i značajno veći broj objava koje su podložne procjeni materijalnosti.


Kako bi kompanijama olakšala pripremu za izvještavanje prema novim standardima, Komisija je zadužila EFRAG za objavu neobvezujućih tehničkih smjernica za primjenu ESRS-a. Prve upute o pravilnoj procjeni „dvostruke materijalnosti“ i objavi informacija o lancu vrijednosti bit će objavljene na EFRAG-ovoj web stranici 16. kolovoza, a dodatne informacije o usvajanju ESRS standarda objavljene su u komunikaciji Europske komisije.


Sljedeći koraci:

Usvojeni delegirani akti o Europskim standardima za izvještavanje o održivosti šalju se na procjenu Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije koji će od 21. kolovoza imati 2+2 mjeseca za ulaganje prigovora. Nakon isteka tog razdoblja ESRS će stupiti na snagu, a od 1. siječnja 2024. primjenjuju se na najveće kompanije u Europskoj uniji, trenutne obveznice NFRD direktive koje će prve izvještaje koristeći ove standarde objaviti 2025. godine.


Više od polovice zaposlenih u svijetu traži novi posao

Najnovije Gallupovo godišnje istraživanje o globalnom tržištu rada pokazuje da zaposlenici misle da je sada dobro vrijeme za pronalazak posla, a više od polovice njih aktivno ili pasivno traži novi posao. Iako ispitanici kao glavnu motivaciju za promjenom radnog mjesta navode veću plaću, povećanje dobrobiti i kvalitete života te prilike za rast i razvoj, čak 40 posto sudionika koji nisu zadovoljni svojim trenutnim radnim mjestom kao ključni problem navodi angažiranost poslodavaca i organizacijsku kulturu.


Gallup procjenjuje da pad produktivnosti povezan sa smanjenim angažmanom zaposlenika globalno gospodarstvo godišnje košta 8,8 bilijuna dolara ili 9 posto ukupnog BDP-a, a nedostatak angažiranosti zaposlenika navodi se i kao jedan od glavnih uzročnika za rekordan broj ispitanika koji prijavljuju visoke razine stresa na poslu. Iako se u 2022. godini povećao udio zaposlenika koji svoj posao smatraju smislenim, gotovo šest od deset zaposlenika u svijetu ne osjeća se povezanima sa svojim kolegama, nadređenima i organizacijom.


Rezultati ovog istraživanja pokazuju da omogućavanje zaposlenicima da u svom poslu vide svrhu i da se osjećaju prihvaćeno na radnom mjestu ne doprinosi samo povećanju njihove dobrobiti i produktivnosti, već poslodavcima otvara poslovne prilike u privlačenju i zadržavanju talenata. Mnogi ispitanici od svojih trenutnih poslodavaca traže više priznanja za ostvarena postignuća, bolje prilike za učenje, pošten tretman, jasnije ciljeve i bolje menadžere, a te su uvjete sve spremniji potražiti na drugim mjestima.


Dodatne zanimljivosti:

  • Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB) objavio je prijedlog Međunarodnog standarda za izražavanje uvjerenja o održivosti (ISSA) 5000. Ovaj standard bi trebao poslužiti kao globalno mjerilo koje je prikladno za angažmane ograničenog i razumnog uvjerenja o informacijama iz bilo koje objave o održivosti te biti primjenjiv na organizacije svih veličina i sve najvažnije standarde vezane za izvještavanje o održivosti, uključujući ESRS. Savjetovanje o predloženom standardu otvoreno je do 1. prosinca 2023., a završna verzija trebala bi se objaviti do kraja 2024. godine.

Comments


bottom of page