top of page
  • Riki Pahlić

ESG pit stop #11

Updated: Jan 16

Protekli mjesec obilježile su pripreme za nadolazeći COP 28 u Dubaiju i primjenu Europskih standarda za izvještavanje o održivosti. Kakvi su rezultati objavljenih istraživanja te na koji način pristupiti izazovima i prilikama koji se nalaze pred velikim kompanijama u EU pročitajte u najnovijem izdanju našeg #ESG pit stopa.
Uz ubrzano povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti dostizanje ciljeva Pariškog sporazuma je moguće

Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je istraživanje globalne energetske perspektive koje se bavi implikacijama današnjih energetskih trendova u ključnim područjima kao što su ulaganja, trgovinski tokovi, elektrifikacija i pristup energiji. Uoči klimatske konferencije COP 28 koja će se održati u Dubaiju od 30. studenog do 12. prosinca veliku pažnju privlači objava prvog Globalnog pregleda stanja (Global Stocktake) o napretku u ispunjavanju ciljeva Pariškog sporazuma. Projekcije ukazuju da bi do vrhunca potražnje za svim fosilnim gorivima i rasta globalnih emisija stakleničkih plinova moglo doći prije 2030. godine.


IEA je nedavno objavila ažuriranu verziju izvještaja Net Zero Emissions (NZE) do 2050. prvi puta objavljenog 2021. godine koji treba poslužiti kao putokaz za dekarbonizaciju energetske industrije na globalnoj razini. NZE scenariji ažurirani su s obzirom na iskustva energetske krize i na temelju novih podataka o rekordnim emisijama energetskog sektora koje iznose 37 milijardi tona u 2022. godini te najavljenih planova za smanjenje emisija stakleničkih plinova država potpisnica Pariškog sporazuma i ukazuju da i dalje postoje značajni izazovi ograničavanja globalnog zatopljenja. Prema izvješću o emisijama za 2023. godinu Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) globalne emisije stakleničkih plinova potrebno je smanjiti za 42 posto do 2030. kako bi se globalno zatopljenje zadržalo ispod 1,5 °C, a 28 posto za dostizanje scenarija od 2 °C.


Ubrzavanje primjene obnovljivih izvora energije, povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisija metana i ubrzana elektrifikacija dostupnim tehnologijama trebali bi pokriti više od 80 posto potrebnog smanjenja emisija do 2030. godine. Prema najnovijem izvještaju Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije (IRENA), globalna proizvodnja energije iz obnovljivih izvora trebala bi se u tom razdoblju utrostručiti, a energetska učinkovitost udvostručiti kako bismo imali šansu ostvariti ciljeve Pariškog sporazuma.


Najvažnija tema nadolazećeg COP-a bit će dogovor o financiranju borbe protiv klimatskih promjena, uključujući financijske aranžmane za operacionalizaciju Fonda za gubitke i štete.


Europska komisija nastoji olakšati primjenu Europskih standarda za izvještavanje o održivosti

Povjerenica Europske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness u ožujku je pozvala Europsku savjetodavnu skupinu za financijsko izvještavanje (EFRAG) da se fokusira na podršku i izradu smjernica za primjenu Europskih standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS). Trenutno je u izradi niz smjernica koje bi kompanijama trebale olakšati procjenu dvostruke materijalnosti, prepoznavanje utjecaja, rizika i prilika u lancu vrijednosti te izvještavanje o za njihovo poslovanje relevantnim pokazateljima.


Jedna od inicijativa kojima se kompanijama nastoji olakšati prvu primjenu 12 usvojenih standarda je i platforma za prikupljanje pitanja kojom EFRAG odgovara na tehnička pitanja o pravilnoj primjeni standarda. Nedavno je predstavljen i EFRAG-ov plan rada za 2024. godinu u kojem je najavljeno usvajanje završne verzija smjernica za lanac vrijednosti i procjenu materijalnosti u siječnju sljedeće godine. Radna verzija trebala bi biti usvojena do kraja 2023., a prije usvajanja završne verzije provest će se javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.


Nakon što je Europska komisija u procesu izrade završne verzije ESRS-a osigurala interoperabilnost s GRI standardima za izvještavanje o utjecaju kompanija na gospodarstvo, ljude i okoliš Globalne inicijative za izvještavanje i IFRS standardima za izvještavanje o utjecajima održivosti na poslovanje kompanija Odbora za međunarodne standarde održivosti (ISSB), značajna je i najava suradnje EFRAG-a i međunarodne neprofitne organizacije Carbon Disclosure Project (CDP) kako bi se osiguralo što ujednačenije izvještavanje o okolišnim aspektima poslovanja na globalnoj razini.


Dodatne zanimljivosti

  • U Službenom listu Europske unije objavljena su najčešća pitanja i službeni odgovori Europske komisije o tumačenju i provedbi provjere tehničkih kriterija za gospodarske djelatnosti koje znatno pridonose ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama te ne nanose bitnu štetu drugim okolišnim ciljevima, kao i izvještavanju na temelju članka 8. Uredbe o taksonomiji EU-a.

  • Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je tri značajna dokumenta koja se odnose na korporativno izvještavanje o održivosti: o zajedničkim europskim prioritetima primjene za godišnja financijska izvješća za 2023. godinu koji se tiču objava o klimatskim promjenama u financijskim izvješćima, izvještavanja na temelju članka 8. Uredbe o taksonomiji EU-a i povećanja transparentnosti i kvalitete klimatskih objava; sažetak rezultata ispitivanja izvještajnih praksi o objavama o EU taksonomiji koji ukazuje na najučestalije nedostatke i najbolje prakse; i analizu objava o klimatskim pitanjima u financijskim izvješćima za 2022. godinu kako bi se povećala robustnost i konzistentnost u objavi informacija u skladu sa zahtjevima IFRS S2 i ESRS standarda koji se odnose na financijski materijalne klimatske objave.

  • Investicijski fond BlackRock objavio je rezultate istraživanja koje pokazuje da su rodno najraznolikije odnosno uravnoteženije kompanije u razdoblju od 2013. do 2022. godine nadmašile svoje nacionalne i industrijske konkurente za 1,6 posto godišnje odnosno čak 29 posto ukupno. Istraživanjem su ispitane brojne rodne razlike u korporativnim praksama, a najznačajnije su informacije o boljem financijskom uspjehu kompanija u kojima postoje rodni paritet i visoka zastupljenost žena na vodećim i upravljačkim pozicijama.

  • World Benchmarking Alliance objavio je istraživanje o korporativnim praksama u zaštiti ljudskih prava za 2023. godinu. U izvješću je rangirano 110 najvećih kompanija koje se bave proizvodnjom odjeće i rudarstvom uzimajući u obzir uspješnost njihovih praksi u osiguravanju zaštite ljudskih prava unutar kompanije i dobavljačkih lanaca, uključenju dionika u različitim dijelovima poslovnih operacija, modela, strategija i rizika te sprečavanju prisilnog rada.Comments


bottom of page