top of page
  • Riki Pahlić

Što donosi izvještaj o prijedlogu strukture buduće društvene taksonomije?

Updated: Aug 9, 2023

Platforma za održivo financiranje Europske komisije krajem veljače predstavila je preporuke za izradu društvene taksonomije - pročitajte što je već sada potrebno znati.


Uredba EU-a o taksonomiji predstavlja unificirani popis gospodarskih djelatnosti koje se smatraju održivim ulaganjima i trenutno sadrži šest okolišnih ciljeva. Društvena taksonomija dio je izrade šire ESG taksonomije kojom se definiraju tri cilja za jednostavnije mjerenje društvenih ulaganja, ulaganje u društvenu održivost i pravednu tranziciju, lakše prepoznavanje društvenih rizika i praksi kršenja ljudskih prava te stvaranje prilika za ulagače.

Za razliku od okolišne taksonomije za koju postoje znanstveno utemeljeni kriteriji tehničke provjere, kriteriji za izradu popisa društveno održivih ulaganja definirat će se u skladu s temeljnim dokumentima Europske unije i međunarodnim sporazumima o ljudskim pravima, radu i održivom razvoju.

drustvene taksonomije

Novi zahtjevi za organizacije i nove prilike za ulagače


Organizacije koje izvještavaju morat će uložiti dodatan trud i objaviti znatno više informacija o prepoznavanju utjecaja u okviru osiguranja dostojanstvenog rada duž lanca vrijednosti kompanije, zadovoljavajućih životnih uvjeta i dobrobiti za krajnje korisnike i doprinosa njihovih ekonomskih aktivnosti uključivosti i održivosti zajednica.

Za razliku od okolišne taksonomije kojom su definirani samo ključni ciljevi, društvena taksonomija će sadržavati i podciljeve u okviru zdravlja i sigurnosti, nediskriminacije, anti korupcije, radničkih prava i uvjeta, prava na zdravstvenu zaštitu i krov nad glavom, obrazovanje i profesionalno usavršavanje, zaštitu potrošača i podataka, dobrobit zajednica.

Osim što će ulagačima omogućiti prepoznavanje društveno održivih ulaganja, društvena će taksonomija utjecati i na provedbu nekoliko zakonodavnih akata i inicijativa EU-a koje su iznimno važne za poslovanje kompanija: već postojećih uredbi o taksonomiji i objavama podataka vezanih uz održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) te direktiva o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) i održivom korporativnom upravljanju (SCG) koje su trenutno u izradi.


Iako Europska komisija još uvijek nije objavila rok za donošenje i prijedlog nacrta društvene taksonomije, već sada je pravo vrijeme da kompanije započnu prilagodbu sve većim zahtjevima i iskoriste prilike koje se otvaraju na tržištu.

Comments


hauska i partner
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page