top of page
  • Hauska.hr

Uveli ste promjene i što sad?

Updated: Sep 18, 2022

"Od svih stvari na tom svijetu, samo stalna mijena jest". I Petar Preradović je u svom dobu prepoznao da u jedno možemo biti sigurni, a to su promjene.

Piše: Sandra Koroljević


Za 19. stoljeće su te promjene uključivale agrarnu transformaciju, industrijalizaciju, strukture zanimanja, komunikacije, urbanizaciju, razvoj modernog školstva i kulture, širenje pismenosti, stambene i zdravstvene prilike, ekohistorijske aspekte, nacije i nacionalizme, kapital i rad, vojsku, pravo, svakodnevni život, obitelj, radničke pokrete i prava žena, migracije… U našoj svakodnevici i skorijoj budućnosti suočeni smo s ekonomskim promjenama, digitalizacijom, optimizacijom radnih mjesta i procesa, robotizacijom, promjenom paradigme poslodavac – posloprimac, brzorastućim tvrtkama, novim komunikacijskim kanalima, promjenama navika potrošača, aktivizmom, lažnim vijestima, ogromnom količinom informacija i nedostatkom kritičkog razmišljanja, neadekvatnim usklađivanjima tržišta rada i obrazovanjem, klimatskim promjenama i jačanjem društvene odgovornosti. U sve to, u igru se uključila i koronakriza koja nas je suočila s ekonomskim neizvjesnostima i sa strahom za zdravlje.


Promjene su tu, živimo s njima, radimo s njima i provodimo ih, htjeli mi to ili ne. Promjene koje su nam nametnute zbog koronakrize su provedene, ali tu često, kao i s ostalim promjenama ta priča završava. Ako možemo sažeti moderno poslovanje u jednu rečenicu, onda je to "proizvodi koji još nastaju i isporučuju se na tržišta koja se tek otvaraju, a sve pomoću tehnologije koja se još svakodnevno mijenja" (Nordström, K.A., Ridderstra°le, J.: Funky business), dodala bih da se osim tehnologije mijenjaju i tržište, potrošači i zaposlenici, odnosno ključni dionici o kojima ovisi kontinuitet uspješnog poslovanja svake kompanije.


Promjene zahtijevaju da se njima upravlja, a ne samo da ih se provodi.

Loš pristup upravljanju promjenama može rezultirati da skupe promjene imaju nikakav ili zanemariv učinak, često samo kratkoročan. Uzrok tome može biti neagilan menadžment, otpor stvarnim promjenama, odabir jednostavnijeg i povoljnijeg pristupa, poslovni model temeljen na „tako smo oduvijek radili“, zadovoljstvo statusom quo, a vrlo često se suočavamo sa svim tim uzrocima pod istim krovom. Upravo je zato nužan sustavan i strateški pristup upravljanju promjenama kako bi se prepreke uklonile i omogućilo kompaniji da inovacijama i prilagodbama promjenama ostane konkurentna. Prati li kompanija tržište, inovira li i odgovara li pravovremeno na novonastale okolnosti dogodit će joj se promjene u strukturi, strategiji, ljudskim potencijalima, tehnologiji, proizvodima i uslugama te kulturi. Za upravljanje svim ovim promjenama nužan je ne krizni ili projektni menadžment, već menadžment promjena. Provođenje promjena nije jednostavan zadatak kako za menadžera tako ni za kompanije.


Postoje brojne prepreke na tom putu, a za neke od njih komunikacijski stručnjaci mogu pružiti operativnu i stratešku podršku menadžmentu zaduženom za provođenje promjena. Često osobe koje provode promjene smatraju da je najava promjena ekvivalent njihovoj provedbi i da tu njihov zadatak završava, nesvjesni da je to tek početak dugotrajnog procesa. Na tom putu nužna je kvalitetna i otvorena dvosmjerna komunikacija, imajući na umu da su zaposlenici ključni dionici koji trebaju biti uključeni u provedbu tih promjena. Poznavanje zaposlenika, njihovo uključivanje u planiranje promjena, davanje jasnih i pravovremenih informacija o svim fazama procesa s obrazloženjima, definiranje prioriteta i ključnih poruka, mapiranje skupina zaposlenika i procjene rizika otpora promjenama, stvaranje snažne vizije i motiviranje zaposlenika za prihvaćanjem promjena, treninzi i edukacije za menadžere, poboljšanje uvjerljivosti i autentičnosti poruka i usklađivanje ponašanja u skladu s novim promjenama, evaluacije procesa i komunikacije, dijelovi su to procesa upravljanja promjenama u kojima ključnu ulogu ima komunikacijski stručnjak. Ključ uspjeha organizacije je njezina sposobnost nošenja s promjenama, a najbitniji čimbenik kompanije su zaposlenici. Komunikacijski stručnjak je most između menadžmenta koji provodi promjene i zaposlenika koji te promjene trebaju prihvatiti. Sinergija svih dionika je ključna kako bi se razvila dinamična kompanija spremna ne samo uvesti promjene već njima i upravljati. A, ako smo nešto naučili iz ove krize to je da uspjeh kompanije u budućnosti će sve više ovisiti o različitosti i pripremljenosti na buduće promjene, a menadžeri moraju razvijati vještine nužne za upravljanje promjenama i prilagođavati organizacijsku kulturu na svim razinama za otvorenost prema promjenama.

Comments


bottom of page