top of page
  • Riki Pahlić

Želite li biti ESG champion, zavirite u svoj core business

Updated: Aug 9, 2023

Anketa o ESG zrelosti koju su 2021. proveli Verdantix i Cority pokazuje da je 92 posto ispitanih kompanija iz Sjeverne Amerike i Europe trenutno u procesu prilagodbe poslovnih strategija i modela kako bi bile održivije.


Sve veća uključenost i interes različitih društvenih skupina za poslovanje kompanija stavili su održivost u središte poslovnih odluka. Od kompanija se očekuje da uz dugoročniji pogled na financijsku održivost posebnu pažnju posvete globalnim izazovima poput klimatskih promjena, povećanja nejednakosti i kršenja ljudskih prava. Možda se pitate, kako vaša tvrtka može utjecati na te izazove i gdje je uopće prostor za vaš doprinos, no mogućnosti su brojne ako pažljivo pogledate u svoje poslovanje.


Briga za društvo i okoliš je poslovna prilika


Istraživanje koje Accenture redovito provodi među predsjednicima uprava pokazuje da su odluke o održivosti u sve većoj mjeri pod utjecajem očekivanja tri skupine: klijenata i potrošača, zaposlenika te investitora i dioničara. Iako ove skupine zanimaju različiti aspekti poslovanja, svi žele znati isto - s kojom svrhom kompanije posluju, kako je ostvaruju i koji su dokazi za to. Prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma, Generacija Z (a oni su sve zastupljeniji i kao potrošači i kao zaposlenici) pokazuje najviše brige za dobrobit planeta i prebacivanjem fokusa s prepoznatljivosti brendova na vrijednosti za koje se zalažu utječe na potrošačko ponašanje drugih generacija.

Lideri održivosti kao Unilever, Ikea ili Patagonia brigu o svojim utjecajima na društvo i okoliš integriraju u poslovne modele i strategije, a 42 od 100 najvećih europskih kompanija je ESG kriterije ugradilo u bonuse menadžera.

Na primjeru Patagonije najjasnije se vidi preuzimanje odgovornosti za budućnost čovječanstva integracijom održivosti u svrhu. Osnivač Yvon Chouinard i njegova obitelj vlasništvo i upravljanje prebacili su na zakladu Patagonia Purpose Trust kojoj je glavni cilj „Zemlju učiniti jedinim dioničarom Patagonije“, a svu dobit koja nije reinvestirana u poslovanje preusmjeravaju u borbu protiv klimatskih promjena.


ESG poslovanje


Autentičnost je na cijeni


Kompanije koje žele zaštititi svoje dugoročne poslovne interese pri integraciji načela održivosti u svoje poslovanje trebaju sagledati sve svoje aktivnosti i partnerske odnose, a najveću pažnju trebaju posvetiti upravljanju utjecajima koji proizlaze iz core businessa.

Čak 79 posto investitora koji su sudjelovali u PwC Global Investor Survey kaže da su im ESG rizici važan faktor pri donošenju odluka o investiranju, a 49 posto već sada je spremno prodati svoja ulaganja iz kompanije koja ne radi dovoljno na integraciji ESG kriterija u poslovanje.

Kako bi doskočile ovim izazovima i pravovremeno prepoznale rizike i prilike, kompanije trebaju provesti dubinsko snimanje svih aspekata poslovanja. Ono uključuje prepoznavanje ESG rizika, s posebnim naglaskom na osjetljivim društvenim skupinama, zajednicama i okolišu. Zbog sve veće pozornosti koja se pridaje manipuliranju podacima, važno je o svom napretku redovito, transparentno i na razumljiv način izvještavati javnost. One tvrtke koje otvoreno komuniciraju o svojim negativnim utjecajima i dosljedno rade na povećanju dobrobiti za klijente i potrošače, svoje zaposlenike, radnike duž lanca vrijednosti i zajednice u kojima posluju, u boljoj su poziciji za osigurati i svoj dugoročni financijski prosperitet.


Primjena načela održivosti izazov je, ali i prilika za svaku kompaniju. Odgovor za oboje nalazi se u aspektima poslovanja koji su nam najbliži i najpoznatiji. Najvažnije je da odlučno krenete u proces i za početak procijenite vlastitu ESG spremnost!

Comments


bottom of page