Usluge

Kriza donosi nove izazove poslovanju i upravljanju odnosima s dionicima. Tu smo da vam pomognemo uspostaviti nove obrasce komunikacije, oblikovati odnose i učinkovitije upravljati djelovanjem u promijenjenim okolnostima.

Image by Nicolas J Leclercq

Organizacijski odnosi i interna komunikacija

Kreiranje internog kriznog tima i upravljanje komunikacijom

Planovi prilagođeni trenutnoj situaciji i naravi organizacije

Komunikacija loših vijesti

Priprema ključnih osoba, verbalna i neverbalna komunikacija, proces i tajming  

Brzi interni audit

Ispitivanje zadovoljstva vođenjem interne komunikacije u krizi i planovi prilagodbe 

Korištenje digitalnih alata za učinkovitu komunikaciju

Savjeti i zakonitosti alata, savjetovanje u odabiru najboljih alata za svaki tim, savjeti kako steći naviku i iskoristiti sve mogućnosti alata  

Vidljivi menadžment

Važnost vidljivosti direktora i Uprave u krizi, alati i pristupi koje mogu koristiti  

Proces informiranja u složenim sustavima

Oblikovanje procesa u suradnji s internim timovima, set alata, preporuke  

Middle manager toolkit 

Komunikacijske vještine i važnost komunikacije za srednji menadžment (edukacija, set alata, procesi – pravovremeni pristup informacijama, brifiranje)

Poslovna rutina za online timove

Održavanje timske suradnje u udaljenom radu – za voditelje timova ili projektne menadžere  

Usvajanje znanja i sposobnosti za nošenje s pritiscima

Savjeti za podnošenje svakodnevnih pritisaka i nošenje s promjenama, bolje sagledavanje šire slike izvan uskog područja neposredne stručnosti, jačanje osobne i timske otpornosti

Ad-hoc savjetovanje

Zakažite video call i porazgovarajte s našim stručnjacima za pojedina komunikacijska područja

Upravljanje vanjskom komunikacijom

Odnosi s vanjskim dionicima

Analiza postojeće krizne komunikacije prema dionicima, procjena rizika i postavljanje mape ključnih dionika

Upravljanje kriznom komunikacijom  

Oblikovanje poruka i tona komunikacije, odabir taktika, aktivnosti i kanala, analiza dosadašnjih aktivnosti i kanala, uspostavljanje kriznog komunikacijskog plana i procesa prema skupinama dionika

Postkrizni komunikacijski plan

Izrada strateškog plana komunikacija za nastavak poslovanja i osnaživanje odnosa s dionicima, upravljanje reputacijom i brendom poslodavca

Suradnja na prepoznavanju novih prilika

Podrška u oblikovanju suradnje s dionicima u razvoju novih proizvoda i usluga

Usluge press deska

Postavljanje i vođenje press centra, ažuriranje vijesti na web stranici, dopuna ključnih dokumenta, oblikovanje vijesti i priopćenja, reaktivna i proaktivna komunikacija s medijima

Ad-hoc savjetovanje

Zakažite video call i porazgovarajte s našim stručnjacima za pojedina komunikacijska područja

Održivost u vremenima krize

Zbog krize trebate restrukturirati pojedine odjele? Imate povećanu potražnju korisnika? Smanjen vam je opseg poslova? Savjetujemo vas kako uključiti dionike u promišljanje "novog normalnog" i donositi odgovorne odluke prema svim dionicima.  

Ad-hoc savjetovanje

Zakažite video call i porazgovarajte s našim stručnjacima za područje kompanijske odgovornosti i održivosti.

Odgovornost i održivost

Odnosi s dionicima

 Odgovaramo na suvremene izazove uključivanjem dionika kao vlasnika resursa te osnaživanjem organizacija u stvaranju vlastitih vrijednosnih mreža.

Upravljanje održivošću

Kao lideri u uvođenju procesa održivosti u organizacije, klijente savjetujemo u ojačavanju njihove održivosti, njenom ugrađivanju u organizacijske procese te pripremi izvještaja o održivosti, odnosno nefinancijskih izvještaja.

Upravljanje problemima i pitanjima

Primjenjujemo kreativne metode identifikacije ključnih pitanja i uspostavljamo procese koji omogućuju upravljanje očekivanjima dionika i oblikovanje društvenih, ekonomskih ili političkih trendova.

Treninzi i radionice

Kako bismo zajednički razvili strategije i rješenja ili pomogli u prenošenju znanja, nudimo standardne i prilagođene radionice i treninge.

Ostale usluge