top of page
 • Riki Pahlić

ESG pit stop #5

Updated: Jan 16

Istraživanje i učenje sastavni su dio savjetničkog posla. U želji da s vama razmjenjujemo znanje, donosimo mjesečni pregled #ESG sadržaja koji vam može pomoći da budete u tijeku s najnovijim razvojima u svijetu održivosti. Zajedno stvarajmo održiviju budućnost i bolje organizacije.


održivo poslovanje i regulative

Europski parlament dao zeleno svjetlo za Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD)

Zastupnici u Europskom parlamentu usvojili su poziciju za pregovore s Vijećem EU-a i Europskom komisijom o Direktivi o dužnoj pažnji za održivo poslovanje koja će od kompanija zahtijevati prepoznavanje, ublažavanje i sprečavanje štetnih utjecaja na ljudska prava i okoliš duž svojih lanaca vrijednosti.

Parlament će na trijalozima s Vijećem i Komisijom tražiti da se dubinsko snimanje uključi u politike, sustave upravljanja, procjene rizika i negativnih utjecaja, a kompanije će biti dužne u procese prepoznavanja i ublažavanja štetnih utjecaja uključiti osjetljive skupine i zajednice, pratiti učinkovitost mjera i redovito izvještavati o napretku.

Zagovornici društveno i okolišno odgovornog poslovanja kao ključnu „pobjedu“ glasovanja na plenarnoj sjednici Parlamenta ističu uključivanje obveznih klimatskih tranzicijskih planova koji će od kompanija zahtijevati usklađivanje s Pariškim sporazumom. S druge strane, razočarani su brisanjem zahtjeva o odgovornosti direktora kompanija za provođenje i nadgledanje dubinskog snimanja.

Novo izdanje OECD-ovih Smjernica za odgovorno poslovanje uključuje još zahtjevnije dubinsko snimanje štetnih utjecaja na ljude, planet i društvo.

Organizacija za gospodarsku suradnju (OECD) ažurirala je Smjernice za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju odnosno preporuke za povećanje poslovnog doprinosa održivom razvoju i adresiranje štetnih utjecaja poslovnih aktivnosti na ljude, planet i društvo.

Smjernice koje vlade zajednički upućuju multinacionalnim poduzećima posljednji put su se mijenjale 2011. godine, a najnovije izdanje odgovor je na hitne društvene, okolišne i tehnološke prioritete s kojima se suočavaju društva i kompanije. Struktura Smjernica ostala je ista, a izmjene poglavlja i preporuka za objave trebale bi olakšati primjenu postojećeg okvira za provedbu dubinskom snimanja štetnih utjecaja.


Ključne novosti su:

 • Usklađivanje s G20/OECD Načelima korporativnog upravljanja i najnovijim standardima za korporativno izvještavanje o održivosti

 • Preporuke za usklađivanje s globalnim ciljevima o klimatskim promjenama i bioraznolikosti

 • Uključivanje procesa dubinskog snimanja štetnih utjecaja u razvoj, financiranje, prodaju, licenciranje, trgovinu i korištenje tehnologije, uključujući prikupljanje i korištenje podataka

 • Preporuke za provođenje dubinskog snimanja štetnih utjecaja i poslovnih odnosa povezanih s korištenjem proizvoda i usluga

 • Bolja zaštita osoba i skupina u riziku

 • Ažurirane preporuke za objavu informacija o odgovornom poslovnom ponašanju

 • Proširene preporuke dubinskog snimanja za sve oblike korupcije

 • Preporuke za usklađivanje lobističkih aktivnosti sa Smjernicama

 • Unaprijeđene procedure za osiguranje vidljivosti, učinkovitosti i funkcionalnosti Nacionalnih kontaktnih točaka za odgovorno poslovanje

Primjena tehnologije ostat će ključni pokretač poslovne transformacije u sljedećih pet godina

Svjetski ekonomski forum (WEF) objavio je četvrto izdanje Izvještaja o budućnosti poslova o očekivanjima više od 800 poslodavaca o trendovima koji će oblikovati radna mjesta budućnosti. Makroekonomski trendovi s najvećim prepoznatim potencijalom za stvaranje i nestanak poslova u sljedećih pet godina su ulaganja u zelenu tranziciju, primjena ESG kriterija, lokalizacija dobavljačkih lanaca, prilagodba klimatskim promjenama i demografske promjene.


Ispitanici predviđaju da će tehnologija odigrati ključnu ulogu u poslovnoj transformaciji njihovih organizacija u sljedećih pet godina. Više od 85 posto kompanija prepoznalo je primjenu novih i rubnih tehnologija te širenje digitalnog pristupa kao ključne transformativne utjecaje. Predviđa se da će najveći pokretači rasta poslova biti Big Data analitika, klimatske promjene, tehnologije za upravljanje okolišnim utjecajima te enkripcija i kibernetička sigurnost.


Iako će povećana primjena tehnologije imati dvojake učinke na stvaranje i gubitak poslova, ispitanici očekuju da će utjecaj na tržište rada biti pozitivan s obzirom na usporavanje trenda automatizacije poslovnih procesa. Na vrhu liste zanimanja s najvećim očekivanim porastom potražnje u odnosu na trenutnu su stručnjaci za umjetnu inteligenciju i strojno učenje, a prate ih stručnjaci za održivost te analitičari za poslovnu inteligenciju i informacijsku sigurnost. Automatizacija poslova uzrok je značajnog predviđenog pada potražnje za činovničkim i tajničkim pozicijama u raznim industrijama.


Dodatne zanimljivosti:

 • Odbor guvernera Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) odobrio je novu petogodišnju strategiju za poticanje ulaganja u Hrvatskoj. Novi strateški prioriteti uključuju jačanje konkurentnosti privatnog sektora poticanjem inovacija, digitalizacije i načela dobrog korporativnog upravljanja, ubrzavanje zelenih investicija i usklađivanje s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama te povećanje otpornosti poticanjem uključivosti i uključenja dionika. EBRD je od 1993. godine u Hrvatsku uložio oko 4,4 milijarde eura, a više od milijardu eura u izgradnju održive infrastrukture.

Comments


bottom of page